Ons MVO-beleid

mvo-beleid

We leven in een tijd waarin maatschappelijke bewustwording over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) sterk groeit. Vroeger mocht het, nu moet het. Schoondergang van Zwanenburg heeft de overtuiging dat een moderne onderneming hierin haar verantwoordelijkheid neemt. Waarbij we altijd kwalitatief hoogwaardige producten leveren maar daarbij ook de negatieve impact op arbeids- en mensenrechtensituaties voorkomen en/of minimaliseren en niet door het ecologische plafond schieten.

Optimaal waardebehoud en circulariteit
Schoondergang van Zwanenburg zet maximaal in op waardebehoud bij het productontwerp: van verbruik naar gebruik! Vanzelfsprekend want we vinden dat kwaliteit ook een lange levensduur van producten betekent. Waardebehoud realiseren we door zowel in materiaalgebruik (materiaalefficiency) als ontwerp slimme innovaties toe te passen. Ook hebben we de afgelopen jaren stappen gezet van lineair denken naar een kringloop mindset. Schoondergang Van Zwanenburg is bewust van het feit dat sommige natuurlijke hulpbronnen eindig zijn en dat daar dus op verantwoorde wijze mee moet worden omgegaan. Wij voldoen dan ook aan alle wet- en regelgeving op het gebied van milieubescherming. Ook de wijze waarop een leverancier/producent met het milieu omgaat is voor ons een belangrijk criterium. In de gehele productreis, van grondstof tot gebruik, grijpen we de kansen om duurzaamheid en circulariteit te borgen. Denk aan recycling en terugdringen van afvalstromen, minimaliseren van gebruik van non-food verpakkingen en het reduceren van CO2-emissie bij transport.

Internationale Sociale Voorwaarden
Schoondergang Van Zwanenburg onderhoudt contacten met haar zakenpartners op basis van hoogstaande ethische normen en hanteert een zeer strikt inkoopbeleid waar het gaat om en de risico’s van schending van normen zoals de fundamentele arbeidsnormen en de mensenrechten uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Bewustwording
We werken samen met partners die onze overtuiging delen en bundelen de krachten om samen nóg effectiever onze MVO-doelstellingen te behalen. Schoondergang van Zwanenburg is zich hierbij ook bewust van de rol van de consument. Een groot deel van onze opdrachtgevers willen graag maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar worden hierin teruggehouden door de minder maatschappelijk verantwoorde voorkeuren van de consument. We adviseren onze partners en opdrachtgevers in het realiseren van bewustwording met onder meer ons programma “simpel MVO”.

Kwaliteitsdoelen
Schoondergang Van Zwanenburg is onderscheidend. Dit komt door de hoge kwaliteitsdoelen die wij onszelf hebben gesteld. Alle procedures met betrekking tot de werkzaamheden en doelstellingen zijn vastgelegd in ons kwaliteitshandboek. Dit kwaliteitshandboek is verschenen in het kader van Schoondergang Van Zwanenburg’s kwaliteitstraject. Bij het ontwerpen van het kwaliteitssysteem is de klant altijd ons uitgangspunt geweest. Daarbij is het systeem zo ontworpen dat het zich voortdurend controleert en is toegesneden op onze werkwijze waarin analyses van klachten, verbetervoorstellen en klanttevredenheidsonderzoeken een cruciale rol spelen. Het door ons behaalde ISO 9001:2008 en ISO14001 certificaat geeft onze externe relaties het gerechtvaardigd vertrouwen dat zij geleverd krijgen, wat zij met Schoondergang Van Zwanenburg hebben afgesproken.

Maar we doen meer…
Schoondergang Van Zwanenburg ontvangt, voor de meest uiteenlopende activiteiten, veel aanvragen voor sponsoring en donaties. Echter zijn wij niet het bedrijf dat hier mee naar buiten treed of ermee te koop loopt. Aangezien wij op het gebied van goederen en diensten dicht bij de markt van eten en drinken zitten en dit ook een grote rol speelt wat betreft gezondheid en mogelijkheden in onze wereld is het duidelijk dat wij met veel initiatieven in aanraking komen en deze dan ook van harte ondersteunen. Sommige initiatieven helpen wij structureel en andere weer op incidentele basis. Schoondergang van Zwanenburg houdt zich aan en is lid van de Nederlandse WEEE-richtlijn.

Producten in dit project

Gerelateerde blogs

STORY

SVZ’s Horecava 2024

STORY

Ons MVO-beleid

STORY

Bunzl & SVZ gaan samenwerken